สรุปภูมิศาสตร์ แบบเน้นประเด็นสำคัญ

เว็บบอร์ดสำหรับผู้ปกครองห้องม.3/14

สรุปภูมิศาสตร์ แบบเน้นประเด็นสำคัญ

โพสต์โดย นุชวรรณ » จันทร์ 13 ก.ย. 2010 9:54 pm

ออสเตรเลีย

รูปภาพ
รูปประกอบ By Chaowlnw

NOTE เพิ่มเติม

- พายุวิลลี่-วิลลี่ ; พายุที่มีความเร็วลมตั้งแต่ 118 กม./ช.ม. ที่เกิดในทวีปออสเตรเลีย

- บูมเมอแรง ; เครื่องมือล่าสัตว์ที่เป็นเอกลักษณ์ของออสเตรเลีย

- สายการบินแควนตัส ; สายการบินแห่งชาติออสเตรเลีย

- ขนแกะ; ผลิตผลที่ออสเตรเลียส่งออกมากที่สุดในโลก

- ประมุขของออสเตรเลีย ; สมเด็จพระนางเจ้าอลิซาเบธที่ 2 ของอังกฤษ

- ลักษณะของดินแดนในโอเซียเนีย ; -ตั้งอยู่ในแนวแผ่นดิน
- -เกิดจากปะทุของภูเขาไฟในอดีต
- -มีแนวปะการังรอบเกาะจำนวนมาก

- ข้าวสาลี ; พืชเศรษฐกิจของออสเตรเลีย

- บอกไซด์และตะกั่ว ; เป็นแร่ธาตุที่ออสเตรเลียผลิตได้มากที่สุด

-ที่ราบนัลลาบอร์ ; แปลว่า ที่ราบที่ไม่มีต้นไม้อยู่เลย ซึ่งก็คือ ที่ราบอ่าวเกรตออสเตรเลียไบต์ ; เป็นที่ราบที่มีอากาศแห้งแล้งกันดาร

- แม่น้ำดาร์ลิง ; เป็นแม่น้ำสายยาวที่สุดของออสเตรเลีย ไหลลงสู่อ่าวเอนเคาน์เตอร์

- ยอดเขาคอสซิอัสโก เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำเมอร์รีย์-ดาร์ลิง

[b][b][color=#FF4000]ทวีปออสเตรเลีย ประกอบด้วย ประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ปาปัวนิวกีนี

เป็นทวีปที่มีขนาดเล็กที่สุด และมีประวัติความเป็นมาที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

แต่เป็นทวีปหลังสุดที่มนุษย์เข้าไปตั้งถิ่นฐานและรู้จักแพร่หลาย
]

][/color][b]อาณาเขต


ทิศเหนือ ติดต่อกับทะเลติมอร์ ในมหาสมุทรอินเดีย และทะเลอาราฟูรา ในมหาสมุทรแปซิฟิก

ทิศตะวันออก ติดต่อกับทะเลคอรัลและทะเลแทสมันในมหาสมุทรแปซิฟิก

ทิศใต้ ติดต่อกับมหาสมุทรอินเดีย

ทิศตะวันตก ติดต่อกับมหาสมุทรอินเดีย


ออสเตรเลีย ประกอบด้วย

1. รัฐควีนส์แลนด์ -เมืองบริสเบน เป็นเมืองหลวง
2. รัฐนิวเซาท์เวลส์ - เมืองซิดนีย์ เป็นเมืองหลวง
3. รัฐวิกตอเรีย - เมืองเมลเบิร์น เป็นเมืองหลวง
4. รัฐเซาท์ออสเตรเลีย . - เมืองแอดิเลด เป็นเมืองหลวง
5. รัฐเวสท์เทิร์นออสเตรเลีย - เมืองเพิร์ท เป็นเมืองหลวง
6. รัฐแทสมาเนีย - เมืองโฮบาร์ด เป็นเมืองหลวง
7. นอร์เทิร์น เทร์ริทอรี -เมืองดาร์วิน เป็นเมืองหลวง
8. ออสเตรเลียแคพิทอลเทร์ริทอรี - เมืองหลวงคือ แคนเบอร์รา


ที่ตั้ง ตั้งอยู่ในเขตร้อนและเขตอบอุ่น โดยมีเส้นทรอออฟแคปริคอร์นลากผ่านกลางของประเทศ

ทางตอนเหนือมีอากาศร้อน และทางตอนใต้มีอากาศอบอุ่น


[color=#008080ลมสินค้าตะวันออกเฉียงใต้ พัดจากมหาสมุทรแปซิฟิกเข้าสู่ฝั่งตะวันออกของออสเตรเลียตลอดทั้งปี

ทำให้มีฝนตกชุกตามบริเวณชายฝั่งด้านตะวันออก ไม่มีฤดูแล้ง][/color]


ลมตะวันตกเฉียงใต้ พัดจากมหาสมุทรอินเดีย ทำให้มีฝนตกในฤดูหนาว และแห้งแล้งในฤดูร้อน

[b- ทุ่งหญ้าสเตปป์ ; ดินแดนรอบๆ ทะเลทราย ทั้งทางเหนือ ตะวันออกและทางใต้ พืชพรรณเป็นทุ่งหญ้าสั้นๆ

การปกครอง ; ออสเตรเลีย เป็นประเทศเครือจักรภพอังกฤษ

มีสมเด็จพระนางเจ้าอลิซาเบธที่ 2 แห่งราชอาณาจักรเป็นประมุขออสเตรเลีย

ปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยแบบสมาพันธรัฐ ที่มีทั้งรัฐบาลกลาง และรัฐบาลของรัฐต่างๆ รัฐบาลกลางมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร
][/b]


นอร์เทิร์นเทนร์ริทอรี เป็นดินแดนที่รัฐบาลออสเตรเลียสงวนไว้ให้กับชาวพื้นเมือง ; อะบอริจินิส หรือ ออสเตรลอยด์


เมืองสำคัญ

- ซิดนีย์ เป็นเมืองเก่าและใหญ่ที่สุด และเป็นเมืองหลวงของรัฐนิวเซาท์เวสต์ เป็นศูนย์กลางทางการค้าและอุตสาหกรรม

- แคนเบอร์รา เป็นเมืองหลวง ตั้งอยู่ในดินแดนอิสระคือ ออสเตรเลียนแคพิคอลเทร์ริทอรี
อยู่ในรัฐนิวเซาท์เวสต์ เป็นที่ทำการรัฐบาลกลางและสถานฑูตของประเทศต่างๆ ทั่วโลก

- เมลเบิร์น เป็นเมืองหลวงของรัฐวิกตอรี เป็นเมืองท่าและศูนย์กลางอุตสาหกรรมใหญ่รองจากซิดนีย์

- โฮบาร์ด เป็นเมืองหลวงของรัฐแทสเมเนีย เป็นเมืองท่าน้ำลึกของออสเตรเลียพื้นที่ทางเกษตรมีอากาศแห้งแล้ง ทำให้มีการขุดบ่อบาดาล มาใช้อย่างกว้างขวาง
และแหล่งที่มีการนำน้ำบาดาลมาใช้ คือ แอ่งแผ่นดินเกรตอาร์ทีเชียน ในรัฐควีนสแลนด์
แอ่งแผ่นดินเมอร์รีย์ในรัฐนิวเซาท์เวสต์และแอ่งแผ่นดินแอเดเลดเพลนในรัฐวิกตอเรีย
- แกะ ออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีการเลี้ยงแกะมากที่สุดในโลก
ได้แก่ บริเวณรัฐนิวเซาท์เวสต์ ควีนสแลนด์ และเวสเทิร์นออสเตรเลีย
พันธุ์ที่เลี้ยงมากที่สุด คือ พันธุ์เมอริโน เลี้ยงไว้เพื่อใช้ขนเป็นสินค้าออก ซึ่งส่งออกมาที่สุดในโลก


[color=#4000BFการทำป่าไม้ ส่วนใหญ่อยู่ทางฝั่งตะวันออกของประเทศ เพราะมีอากาศชื้น
ส่วนใหญ่เป็นไม้ยูคาลิปตัส และไม้อะเคเซีย][/color]ทองคำ อยู่ในรัฐเซาท์ออสเตรเลีย เหมืองใหญ่ที่สุดอยู่ที่เมืองคาลกูร์ลี


ทางรถไฟข้ามประเทศจากฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกถึงชายฝั่งมหาสมุทรอินเดีย
เชื่อมระหว่างเมืองเพิร์ทกับเมืองซิดนีย์ เรียกว่า ทางรถไฟสายทรานส์ออสเตรเลียน


ทางอากาศ มีสายการบินใช้ติดต่อระหว่างประเทศและในประเทศ เรียกว่า สายการบินแควนตัส (Qantas)


ความรู้รอบตัว

- วันสิ่งแวดล้อมโลก ; 5 มิถุนายนของทุกปี

- world summit ; การประชุมสุดยอดสิ่งแวดล้อมโลก

- สิงคโปร์ ; ทำลายสิ่งแวดล้อมโดยถมทะเลเชื่อมเกาะ

- ป่าชายเลน ; แหล่งอนุบาลตัวอ่อนของสัตว์ในทะเล

- สารคลอโรฟลูออโรคาร์บอน ; ทำลายโอโซนที่ห่อหุ้มโลกในชั้นบรรยากาศ

- พืดปะการัง ; บ่งบอกความสมบูรณ์ของมหาสมุทร

- ถ่านหินและน้ำมัน ; พลังงานฟอสซิล ที่มาของปัญหาของมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม

- UNEP ; โครงการสิ่งแวดล้อมสหประชาติ

- มณฑลเหอหนาน ประเทศจีน ปีพ.ศ. 2551 ; แผ่นดินไหวที่สร้างความเสียหายครั้งใหญ่ให้แก่ทวีปเอเซีย

- เอลนิโญ ; ภาษาสเปน แปลว่า บุตรของพระคริสต์

- ภาวะเรือนกระจก ; ทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ / ทำให้ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง
-


[color=#008080ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

CITES ; -อนุรักษ์สัตว์ป่าและพืชที่ใกล้สูญพันธ์
- สร้างระบบการออกใบอนุญาตการนำเข้าและส่งออก เพื่อป้องกันการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่า
- -กำหนดมาตรการการควบคุมและออกกฎหมายเพื่อรองรับและคุ้มครองสัตว์และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธ์

CBD; -อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
-คำนึงถึงสิทธิเหนือทรัพยกรและเทคโนโลยีจากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรม
-เสนอกลไกในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศและระหว่างประเทศ


WHC; -เป็นแหล่งเงินทุนในการสนับสนุนการอนุรักษ์แหล่งวัฒนธรรมและแหล่งธรรมชาติที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
-อนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาดต่อพื้นที่ชุ่มน้ำ ซึ่งประเทศสมาชิกต้องปฏิบัติตามพันธกรณีในอนุสัญญา
-คัดเลือกโบราณสถานและโบราณคดีให้เป็นมรดกโลก
-ส่งเสริมความร่วมมือในการปกป้องมรดกโลก


AGENDA 21; -
-แก้ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-ประชุมว่าด้วยสิ่งแวดล้อมโลกและการพัฒนาที่กรุงริโอเดอจาเนโร บราซิล ปี 2535
-การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องในระยะยาว

แรมซาร์ ; -รับรองอนุสัญญา 2 กพ. 2514
-เห็นความสำคัญของนกน้ำจากนานาประเทศของพื้นที่ชุ่มน้ำ ซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของนกน้ำ
][/color]


สวัสดีค่ะวิชาการ[/b][/color]
นุชวรรณ
 

Re: สรุปภูมิศาสตร์ แบบเน้นประเด็นสำคัญ

โพสต์โดย นุชวรรณ » จันทร์ 13 ก.ย. 2010 10:59 pm[/b[b]]หมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก

รูปภาพ
[color=#0080FF]ภาพประกอบ By Chaowlnw--------------------------------------------------------------------------------

1. ลักษณะทางกายภาพ

หมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งทางตอนกลางและตอนใต้ของมหาสมุทร แบ่งได้ 3 กลุ่มตามลักษณะชาติพันธุ์ และวัฒนธรรม คือ

1. กลุ่มเกาะเมลานีเซีย ประกอบด้วยเกาะสำคัญ ได้แก่

เกาะนิวกีนี หมู่เกาะโซโลมอน หมู่เกาะนิวเฮบริดีส หมู่เกาะนิวแคลิโดเนีย หมู่เกาะฟิจิ

เป็นที่อยู่อาศัยของชนผิวดำ เป็นเกาะทวีป เพราะเคยเป็นส่วนหนึ่งของทวีปมาก่อน

2. กลุ่มเกาะไมโครนีเซีย เป็นหมู่เกาะเล็กๆ ที่กระจายอยู่ทางตอนกลางและ

ทางตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิก เหนือเส้นศูนย์สูตร ได้แก่ หมู่เกาะกิลเบอร์ต หมู่เกาะมาเรียนา

หมู่เกาะมาร์แชลล์ หมู่เกาะโรไลน์ เกาะนาอูรู เป็นที่อยู่อาศัยของประชากรผิวน้ำตาลคล้ายมองโกลอยด์

3. กลุ่มหมู่เกาะโปลีนีเซีย ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิกใต้เส้นศูนย์สูตร

ได้แก่ หมู่เกาะซามัว หมู่เกาะคุก หมู่เกาะตูอาโมตู หมู่เกาะตองกา ฯลฯ เป็นที่อยู่อาศัยของประชากรชนชาติโปลินีเซีย

กลุ่มหมู่เกาะต่างๆ เหล่านี้ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก อันเป็นเขตที่เปลือกโลกยังมีอายุน้อย

ทำให้ต้องเผชิญกับแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด และตั้งอยู่ในเขตศูนย์สูตรจึงมีอากาศร้อนชื้นตลอดปี

2. ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม
[b]
1. ฟิจิ

มีพื้นที่ 18,270 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้

ประกอบด้วยเกาะต่างๆ ประมาณ 106 เกาะ ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่สูงหรือภูเขา

มีอากาศแบบป่าไม้เมืองร้อน เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุด คือ เกาะวีทีเลฟ ประชากรส่วนใหญ่มีเชื้อชาติอินเดียน

ร้อยละ 44 ฟิเจียนร้อยละ 51 และชาวยุโรปร้อยละ 5 ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ มีซูวาเป็นเมืองหลวงเศรษฐกิจ

มีอุตสาหกรรมผลิตน้ำตาล และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว พืชที่ปลูกมากคือ อ้อย กล้วย ขิงแร่ที่สำคัญ คือ ทองคำ

เคยเป็นเมืองขึ้นอังกฤษได้รับเอกราชเมื่อ วันที่ 10 ตุลาคม 2513
[/color]

[color=#0080FF][b] 2. นาอูรู

มีพื้นที่ 20.7 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกใต้เส้นศูนย์สูตร

ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง รอบๆ เกาะมีแนวหินประการัง ประชากรส่วนใหญ่มีเชื้อชาตินาอูรู

ใช้ภาษานาอูรู เป็นภาษาราชการ รายได้ของประเทศขึ้นอยู่กับการทำเหมืองฟอสฟอรัส

ได้รับเอกราช วันที่ 31 มกราคม 2511 มีนาอูรูเป็นเมืองหลวง


3. หมู่เกาะโซโลมอน

มีพื้นที่ 17,965 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิก

ลักษณะภูมิประเทศเป็นเกาะภูเขาไฟ ประชากรส่วนใหญ่มีเชื้อชาติเมลานีเซีย ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ

มีโฮนีอารา เป็นเมืองหลวง และเป็นประเทศเครือจักรภพอังกฤษ รายได้ส่วนใหญ่ขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตร การประมง

อุตสาหกรรมไม้ น้ำมันปาล์ม ได้รับเอกราชเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2521

4. คิริบาส

มีพื้นที่ 694 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของมหาสมุทรแปซิฟิก

ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ต่ำปกคลุมด้วยดินและเปลือกหอย ประชากรมีเชื้อชาติไมโครนีเซียน

ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ เศรษฐกิจขึ้นกับอุตสาหกรรมเนื้อมะพร้าวตากแห้ง ปลา seaweed

ได้รับเอกราชจากอังกฤษเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2522 มีตาระวาเป็นเมืองหลวง

[/color] 5. ปาปัวนิวกินี

มีพื้นที่ 462,841 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะนิวกีนี

ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นป่าและเขาทางตอนกลางของเกาะ ส่วนบริเวณชายฝั่งเป็นที่ราบ

ประชากรมีเชื้อชาติ ปาปวน เมลานีเซียน ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ เศรษฐกิจขึ้นอยู่กับ

น้ำมัน ทองคำ ทองแดง กาแฟ น้ำมันปาล์ม โกโก้ ได้รับเอกราชจากสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2518 มีพอร์ตมาร์สบี เป็นเมืองหลวง


6. ตองกา

มีพื้นที่ 748 ตารางกิโลเมตร เป็นเกาะเล็กๆ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้

ลักษณะภูมิประเทศส่วนเป็นเกาะภูเขาไฟ ประชากรมีเชื้อชาติตองกา ใช้ภาษาตองกาและอังกฤษเป็นภาษาราชการ

เศรษฐกิจขึ้นอยู่กับการท่องเที่ยว มะพร้าว กล้วย ได้รับเอกราชจากอังกฤษเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2513 มีนูกูอะโลฟา เป็นเมืองหลวง

[/b]7. ตูวาลู

มีพื้นที่ 25-9 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 9 เกาะตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิก

ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบและมีแนวหินปะการังโดยรอบ ประชากรส่วนใหญ่มีเชื้อสายโปลินีเซียน

ใช้ภาษาตูวาลูและอังกฤษเป็นภาษาราชการ เศรษฐกิจขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมมะพร้าวตากแห้ง

ได้รับเอกราชจากอังกฤษ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2521 มีฟูนะฟูตี เป็นเมืองหลวง

8. วานูอาตู

มีพื้นที่ 12,191 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิก

ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นป่าทึบ มีที่ราบแคบๆบริเวณชายฝั่ง ประชากรส่วนใหญ่มีเชื้อชาติ เมลานีเซียน

ใช้ภาษาอังกฤษกับฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการ มีเมืองพอร์ตวิลา เป็นเมืองหลวง

เศรษฐกิจขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรม การแปรรูปไม้ เนื้อกระป๋องและการท่องเที่ยว

ได้รับเอกราชจากอังกฤษและฝรั่งเศสเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2523

9. ซามัว

มีพื้นที่ 2,841 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิก

ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาที่ขรุขระและทุรกันดาร ประชากรส่วนใหญ่มีเชื้อชาติโปลินีเซียน

ใช้ภาษาอังกฤษและซามัวเป็นภาษาราชการ มีอาปีอาเป็นเมืองหลวง

เศรษฐกิจขึ้นอยู่กับ ไม้แปรรูป การท่องเที่ยว การประมง พืชเศรษฐกิจที่สำคัญคือ มะพร้าว กล้วย

ได้รับเอกราชจากสหประชาชาติเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2505

10. ปาเลา

มีพื้นที่ 461 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิก

ประชากรมีเชื้อชาติ โปลินีเซียน มาลายัน เมลานีเซียน ใช้ภาษาอังกฤษและปาเลาเป็นภาษาราชการ

มีคอรอร์ เป็นเมืองหลวง เศรษฐกิจขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การประมง

พืชเศรษฐกิจสำคัญคือ มะพร้าว เนื้อมะพร้าวตากแห้ง มันสำปะหลัง

ได้รับเอกราชจากสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2537


11. หมู่เกาะมาร์แชลล์

มีพื้นที่ 181 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ส่วนกลางของมหาสมุทรแปซิฟิก

ประชากรส่วนใหญ่มีเชื้อชาติไมโครนีเซียน ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ มีมาจูโรเป็นเมืองหลวง

เศรษฐกิจขึ้นอยู่กับการท่องเที่ยว มะพร้าว โกโก้ ได้รับเอกราชจากสหประชาชาติเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2529


12. ไมโครนีเซีย

มีพื้นที่ 702 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิก

ประกอบด้วยเกาะ 607 เกาะ ประชากรมีเชื้อชาติไมโครนีเซียน ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ

มีโคโลเนียเป็นเมืองหลวง เศรษฐกิจขึ้นอยู่กับการท่องเที่ยวและการประมง

พืชเศรษฐกิจได้แก่ ผัก ผลไม้ พริกขี้หนู ได้รับเอกราชเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2529[/b]

--------------------------------------------------------------------------------
นุชวรรณ
 

Re: สรุปภูมิศาสตร์ แบบเน้นประเด็นสำคัญ

โพสต์โดย chaowlnw » อังคาร 14 ก.ย. 2010 9:20 am

เติมรูปประกอบให้นะครับ เพราะว่า เวลาดูจะได้นึกภาพออก
ภาพประจำตัวสมาชิก
chaowlnw
 
โพสต์: 160
ลงทะเบียนเมื่อ: พฤหัสฯ. 10 มิ.ย. 2010 7:14 pm
ที่อยู่: old trafford

Re: สรุปภูมิศาสตร์ แบบเน้นประเด็นสำคัญ

โพสต์โดย นุชวรรณ » อังคาร 14 ก.ย. 2010 9:27 am

thank you จ๊ะ โพสต์รูปไม่เป็น
นุชวรรณ
 

Re: สรุปภูมิศาสตร์ แบบเน้นประเด็นสำคัญ

โพสต์โดย นุชวรรณ » อังคาร 14 ก.ย. 2010 9:55 am

นิวซีแลนด์ ( New Zealand )

รูปภาพ
ภาพประกอบ By Chaowlnw


--------------------------------------------------------------------------------

1. ที่ตั้ง
นิวซีแลนด์ตั้งอยู่บนหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก ประกอบด้วยเกาะใหญ่ที่มีขนาดใกล้เคียงกัน 2 เกาะ

คือ เกาะเหนือและเกาะใต้กับเกาะ ขนาดเล็กที่อยู่ใกล้เคียงอีกหลายเกาะ

อยู่ห่างจากออสเตรเลียไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 1,900 กิโลเมตร


2. ขนาดพื้นที่

มีพื้นที่ประมาณ 268,676 ตารางกิโลเมตร มีความยาววัดจากเหนือสุดไปใต้สุดได้ประมาณ 1,600 กิโลเมตร

โดยมีช่องแคบคุก ซึ่งมีความกว้าง 32 กิโลเมตร กั้นระหว่างเกาะเหนือกับเกาะใต้


3. ลักษณะภูมิประเทศ

นิวซีแลนด์ได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งภูเขา อยู่ในเขตภูเขาเกิดใหม่ ซึ่งเปลือกโลกยังมีความเคลื่อนไหวอยู่

จึงมักมีปรากฏการณ์ธรรมชาติเกิดขึ้นบ่อยๆ ได้แก่ แผ่นดิน ภูเขาไฟระเบิด มีโคลนร้อยและน้ำพุอยู่หลายแห่ง

ได้แก่เกาะเหนือ ประกอบด้วยเทือกเขาสูง ส่วนใหญ่เป็นยอดภูเขาไฟที่ดับแล้ว ภูเขาที่สูงที่สุดในเกาะเหนือคือ

ภูเขาไฟเอกมองต์ บริเวณปากปล่องภูเขาไฟบางแห่งมีน้ำขังเป็นทะเลสาบสวยงาม เช่น ทะเลสาบเทาโป ทะเลสาบไวราปา ทะเลสาบโรโตรัว

ส่วนทางตอนเหนือของเกาะมีที่ราบลุ่มแม่น้ำ ได้แก่ ที่ราบลุ่มแม่น้ำไวตาโกที่ราบทารานากิ และที่ราบในคาบสมุทรออคแลนด์

เกาะใต้ ประกอบด้วยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาทอดตัวยาวตามแนวการวางตัวของเกาะ เรียกว่า เทือกเขาแอลป์ใต้


มียอดเขาสูงสุด คือ ยอดเขาอาโอะรังกี เป็นยอดเขาที่มีหิมะปกและธารน้ำแข็งปกคลุม ทำให้เกิดเป็นทะเลสาบบนภูเขา

[b][color=#0000FF][b]ทางตอนใต้มีลักษณะชายฝั่งที่เว้าๆ แหว่งๆ ที่เกิดจากการกระทำของธารน้ำแข็ง เรียกว่า ?ชายฝั่งแบบฟยอร์ด?


[/b][/color]ทางชายฝั่งตะวันออกมีที่ราบขนาดใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์ เรียกว่า ที่ราบแคนเทอร์เบอรี ทางใต้ของเกาะใต้มีเกาะขนาดเล็ก ชื่อว่า ?เกาะสจ๊วด

4. ลักษณะภูมิอากาศ

เนื่องจากนิวซีแลนด์ตั้งอยู่เขตอบอุ่น ในมหาสมุทรแปซิฟิก ได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตก

ที่นำความชุ่มชื้นจากมหาสมุทรมาให้ มีฝนตกตลอดปีโดยเฉพาะชายฝั่งตะวันตกของเกาะใต้ มีฝนตกชุกมาก

เนื่องจากมีเทือกเขาแอลป์ใต้ตั้งกำบังลม ทำให้ฝนตกทางชายฝั่งตะวันตกมากกว่าชายฝั่งตะวันออก

กล่าวโดยรวมแล้วนิวซีแลนด์ มีอากาศอบอุ่นชุ่มชื้นตลอดปี เรียกว่า อากาศแบบนี้ว่า อากาศแบบภาคพื้นสมุทร

5.

ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม

การปกครอง

นิวซีแลนด์เป็นประเทศในเครือจักรอังกฤษ มีพระนางเจ้าอลิซาเบธที่ 2 เป็นประมุข

และทรงแต่งตั้งชาวนิวซีแลนด์ให้เป็นข้าหลวงใหญ่ สำเร็จราชการแทนพระองค์นิวซีแลนด์มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย

ประกอบด้วยรัฐสภา ประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรเพียงสภาเดียว มีสมาชิกจำนวน 99 คน และในจำนวนนี้ 4 คน

เป็นตัวแทนที่สำรองไว้สำหรับชาวเมารี อยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี รัฐบาล มีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะรัฐมนตรี ทำหน้าที่บริหารประเทศ

1. ประชากร

1.1 เชื้อชาติ ส่วนใหญ่เป็นชาวผิวขาว ที่อพยพมาจากยุโรป ประมาณร้อยละ 90 ของประชากรทั้งหมด

และอีกประมาณร้อยละ 10 เป็นชาวพื้นเมืองดั้งเดิม คือ ชาวเมารี อาศัยอยู่ในเกาะเหนือ

1.2 ภาษา ใช้ภาษาอังกฤษและภาษาเมารี เป็นภาษาราชการ

1.3 ศาสนา ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ นิกายแองกลิกัน

1.4 จำนวนประชากร นิวซีแลนด์มีประชากร 3.8 ล้านคน เฉลี่ยความหนาแน่น 14.1 คนต่อตารางกิโลเมตร

ประชากรส่วนใหญ่ 2 ใน 3 อาศัยอยู่ในเกาะเหนือ และอยู่หนาแน่นตามเมืองใหญ่ เช่น เวลลิงตัน โอคแลนด์ ไครส์เชิร์ช เนเปียร์ ดูเนดิน ฯลฯ

2. เมืองสำคัญ
2.1 เวลลิงตัน เป็นเมืองหลวงและเมืองท่าที่สำคัญอยู่ทางใต้ของเกาะเหนือ และเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์แนะนมเนย

2.2 ไครส์เชิร์ช เป็นเมืองศูนย์กลางด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของเกาะใต้

2.3 โอคแลนด์ เป็นเมืองหลวงเก่า ปัจจุบันเป็นเมืองท่า เมืองศูนย์กลางการค้าและอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของนิวซีแลนด์

3. อาชีพและทรัพยากร

3.1 การเพาะปลูก

- ข้าว ได้แก่ ข้าวสาลี ข้าวโอต ข้าวบาร์เลย์ ปลูกมากในบริเวณที่ราบแคนเทอร์เบอรี ทางตะวันออกของเกาะใต้3.3 การทำป่าไม้ ส่วนใหญ่เป็นไม้เนื้ออ่อน ได้แก่ ป่าสน

แหล่งสำคัญอยู่ทางแถบที่ราบสูงภูเขาไฟทางตอนกลางของเกาะเหนือ ใช้ทำกล่องบรรจุสิ่งของและทำเยื่อกระดาษ

3.4 การประมง แหล่งการประมงที่สำคัญ ได้แก่ บริเวณรอบๆ เกาะใหญ่ทั้งสอง ในรัศมีประมาณ 200 กิโลเมตร

3.5 การทำเหมืองแร่

- ถ่านหิน แหล่งสำคัญอยู่ที่ ไวกาโต และเวสต์แลนด์ในเกาะเหนือและโอตาโกในเกาะใต้
- ทองคำ ผลิตได้น้อยที่เซาท์แลนด์ในเกาะใต้
- แก๊สธรรมชาติ แหล่งอยู่บริเวณอ่าวทารานกิ นอกชายฝั่งตะวันตกของเหนือ

3.6 อุตสาหกรรม ใช้พลังงานจากพลังงานน้ำ แก๊สธรรมชาติ ความร้อนใต้พิภพ ได้แก่

- อุตสาหกรรมกระดาษ แหล่งผลิตอยู่รอบๆ เขตป่าไม้ทางตอนกลางของเกาะเหนือ

- อุตสาหกรรมนมและเนย มีโรงงานผลิตนมที่ทันสมัย เน้นด้านการอนามัย

และมีอุตสาหกรรมโรงงานขนาดใหญ่อยู่เป็นจำนวนมาก เป็นสินค้าออกทำรายได้เข้าประเทศปีละมากๆ

- อุตสาหกรรมกระป๋อง ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมการแปรรูปและถนอมอาหารจากผลผลิตในการเลี้ยงสัตว์และการประมง

เช่น เนื้อกระป๋อง นมผง นมข้น ปลากระป๋อง ฯลฯ
[color=#0040FF] 4. การคมนาคม

- ทางบก ทางรถไฟมีความยาว 4,000 กิโลเมตร และมีทางรถยนต์ ยางประมาณ 60,000 กิโลเมตร

ทางรถไฟในเกาะเหนือ สายเวลลิงตัน-โอคแลนด์ และสายเวลลิงตัน-กิสเบิร์น

เกาะใต้ สายไครส์เชิร์ช-เกรย์วเมาท์ เป็นทางรถไฟข้ามภูเขาไฟไปยังชายฝั่งตะวันตก

- ทางน้ำ มีการใช้เรือเดินทะเลติดต่อกับเมืองต่างๆ แถบริมฝั่ง ท่าเรือที่สำคัญ คือเมืองโอคแลนด์ ในเกาะเหนือ

ส่วนเกาะใต้คือเมืองไครส์เชิร์ชและเมืองดูเนดิน

- ทางอากาศ ใช้ติดต่อกันระหว่างประเทศและภายในประเทศ มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองเวลลิงตัน โอคแลนด์ และไครส์เชิร์ช

--------------------------------------------------------------------------------
นุชวรรณ
 

Re: สรุปภูมิศาสตร์ แบบเน้นประเด็นสำคัญ

โพสต์โดย นุชวรรณ » อังคาร 14 ก.ย. 2010 10:13 am

ทวีปเอเซีย ออกสอบด้วย ครูสมรเน้นอ่านในชีทเล่มเขียวเป็นหลัก

นี่แค่เป็นการช่วยทบทวนค่ะ

แบบฝึกปฏิบัติค้นคว้า

ให้นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับลักษณะทางภูมิศาสตร์แล้วเติมข้อความให้ถูกต้อง

1. Southeast Asia หมายถึง...............................................................................................................

2. เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในอดีต เรียกว่า ........................................หรือ .......................................

3. คำว่า ?เอเชียตะวันออกเฉียงใต้? มีการใช้ครั้งแรกเมื่อใด ..............................................................

4. เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นดินแดนที่อยู่ระหว่างประเทศใหญ่ 2 ประเทศ คือ
....................................................................................................................................................

5. เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วย 10 ประเทศ คือ .................................................................
....................................................................................................................................................

6. ประเทศที่มีเส้นศูนย์สูตรลากผ่าน คือ ............................ลากผ่านเกาะ .........................................

7. เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วยดินแดน 2 ส่วนคือ
7.1 ....................................ได้แก่ ............................................................................................
7.2 ....................................ได้แก่ ............................................................................................
8. ทิศใต้ ติดต่อกับ ..........................................................................................................................

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ................................................................................................................
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ............................................................................................................
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ....................................................................................................................

9. เทือกเขาทางตะวันตกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ...........................................................
อยู่ทางตะวันตกของประเทศ ............................................................

10. เทือกเขาตอนกลาง เป็นเขตที่อยู่ระหว่างประเทศ .............................กับ....................................
ได้แก่ เทือกเขา ........................................................................................................................

11. เทือกเขาตะวันออก ได้แก่ .............................. ในประเทศ ......................................................

12. เพราะเหตุใดเทือกเขาทางตอนกลางและทางตะวันออกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
จึงความสูงไม่มากนัก .............................................................................................................

13. พื้นแผ่นดินบริเวณปากแม่น้ำที่เกิดจากการทับถมของตะกอนที่แม่น้ำพัดพามา
เรียกว่า....................................................................................................................................
14. ที่ราบลุ่มแม่น้ำที่สำคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่

1....................................................... ประเทศ.............................................................
2....................................................... ประเทศ.............................................................
3....................................................... ประเทศ.............................................................
4....................................................... ประเทศ.............................................................
15. ลักษณะภูมิประเทศของเกาะและหมู่เกาะ เป็นอย่างไร
.............................................................................................................................................
16. เพราะเหตุใดดินในบริเวณหมู่เกาะต่างๆ ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงอุดมสมบูรณ์
.............................................................................................................................................
17. ลักษณะภูมิอากาศ ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มี 3 เขต
1......................................... ได้แก่ประเทศ .........................................................................
2......................................... ได้แก่ประเทศ .........................................................................
3......................................... ได้แก่ประเทศ .........................................................................
18. เดือนที่มีอากาศร้อนที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ ...................................................
ช่วงฤดูฝน อยู่ระหว่างเดือน ................................................................................................
ช่วงฤดูหนาว อยู่ระหว่างเดือน ............................................................................................
19. แนวเทือกเขาเกิดใหม่ ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้น คือ ................................................

________________________________________แบบฝึกปฏิบัติค้นคว้า : ลักษณะทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การคมนาคม

ให้นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับลักษณะทางเศรษฐกิจแล้วเติมข้อความให้ถูกต้อง

1. ป่าไม้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มี 2 ประเภทคือ
1) ......................................เช่น ......................................................................................................
ในประเทศ .................................................................................................................................
2) ......................................เช่น ......................................................................................................
ในประเทศ .................................................................................................................................

2. OPEC หมายถึง ................................................................................................................................

3. OPEC ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือประเทศ ...................................................................................

4. ประเทศผู้ผลิตน้ำมันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่สำคัญมี 4 ประเทศ คือ
.........................................................................................................................................................

5. ประเทศที่ผลิตทังสเตนได้มาก คือ ...................................................................................................
6. แมงกานีส ผลิตได้มากในประเทศ ...................................................................................................
7. ดีบุก ผลิตได้มากในประเทศ ............................................................................................................

8. แหล่งน้ำที่สำคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือ แม่น้ำสายต่าง ๆ ที่สำคัญ คือ
1 ....................................................ในประเทศ ...........................................................................
ไหลลงสู่ทะเลที่ .........................................
2 ....................................................ในประเทศ .........................................................................
ไหลลงสู่ทะเลที่ .........................................
3 ....................................................ในประเทศ .........................................................................
ไหลลงสู่ทะเลที่ .........................................
4 ....................................................ในประเทศ .........................................................................
ไหลลงสู่ทะเลที่ ...........................................................

9. สัตว์ป่าชนิดใดที่มีอยู่ในแห่งเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และปัจจุบันได้สูญพันธุ์
ไปแล้ว คือ .................................มีอยู่ในประเทศ ........................................................................

10. แหล่งปลูกข้าวชั้นนำของโลกอยู่ในบริเวณ
1............................................................................ในประเทศ..................................................
2............................................................................ในประเทศ..................................................
3............................................................................ในประเทศ..................................................

11. แหล่งปลูกข้าวของประเทศกัมพูชา อยู่บริเวณ ............................................................................

12. แหล่งปลูกยางพารา ปาล์มน้ำมัน อยู่ในประเทศ .........................................................................

13. แหล่งปลูกมะพร้าว คือประเทศ ..................................................................................................

14. แหล่งปลูกเครื่องเทศ คือประเทศ ............................. ตั้งแต่เกาะ................................................
มีชื่อเรียกว่า ..........................................แปลว่า .........................................................................

15. รัตนชาติ ประเทศที่ผลิตได้มาก คือ ............................................................................................

16. พลอยไพลิน ประเทศที่ผลิตได้มาก คือ ......................................................................................

17. ประเทศที่มีอุตสาหกรรมเจริญก้าวหน้ามาก คือ ประเทศ ...........................................................

18. ประเทศที่เป็นศูนย์กลางทั้งทางน้ำและทางอากาศ คือ................................................................
19. ?คอสเวย์?(Causeway) คือ.........................................................................................................

20. ทางหลวงสายเอเชียที่ไปทวีปแอฟริกา คือ ................................................................................
21. ทางหลวงสายเอเชียที่ไปทวีปยุโรป คือ .....................................................................................

22. ประเทศที่ไม่มีทางรถไฟในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ ...........................................................
23. ประเทศที่ไม่มีทางท่าเรือขนส่งทางทะเล คือ ............................................................................
24. ท่าเรือที่มีการขนถ่ายสินค้ามากแห่งหนึ่งของโลก คือ ...............................................................

________________________________________
ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม

25. เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นดินแดนที่มีมนุษย์อาศัยมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์
หลักฐานที่ยืนยันคือ .....................................ประเทศ ........................................................................
26. วัฒนธรรมดองซอน อยู่ในประเทศ .............................ได้รับอิทธิพลจาก..........................................

27. ชาติแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ตกเป็นเมืองขึ้นของชาติตะวันตก คือ ......................................
โดยเป็นเมืองขึ้นของประเทศ ...........................................................................................................

28. เมืองขึ้นของประเทศอังกฤษ คือประเทศ ........................................................................................


29. เมืองขึ้นของประเทศฝรั่งเศส คือประเทศ .......................................................................................

30. เมืองขึ้นของประเทศฮอลแลนด์ คือประเทศ ...................................................................................

31. แหล่งอารยธรรมที่เก่าแก่ของมนุษย์ในประเทศไทย คือ .................... อยู่ในจังหวัด .......................


สำหรับเฉลยมีพร้อมแล้ว แต่ยังไม่โพสต์ เด็กๆ ลองทำดูก่อน

ต้องการวิชาประวัติศาสตร์ด้วยมั้ยเนี่ย
นุชวรรณ
 

Re: สรุปภูมิศาสตร์ แบบเน้นประเด็นสำคัญ

โพสต์โดย supphanuch » อังคาร 14 ก.ย. 2010 11:04 am

รู้น๊ะ..กำลังเตรียมเฉลยภูมิศาสตร์และแนวประวัติศาสตร์ให้เด็ก ๆ อยู่
ขอบคุณล่วงหน้าคะ :P
supphanuch
 
โพสต์: 201
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร 01 มิ.ย. 2010 4:47 pm

Re: สรุปภูมิศาสตร์ แบบเน้นประเด็นสำคัญ

โพสต์โดย นุชวรรณ » อังคาร 14 ก.ย. 2010 11:14 am

คุณแม่น้องเอิร์ธ ฝันไปหรือเปล่าคะ
นุชวรรณ
 

Re: สรุปภูมิศาสตร์ แบบเน้นประเด็นสำคัญ

โพสต์โดย นุชวรรณ » อังคาร 14 ก.ย. 2010 11:34 am

เฉลยมาแล้ว

กรุณาอ่านที่ครูสอนเป็นหลักนะคะ โดยเฉพาะในชีทเล่มปกสีเขียว

ถ้าในบอร์ดไม่ตรงข้อสอบแล้วทำกันไม่ได้ อย่าโทษคนโพสต์นะคะ


เฉลยแบบฝึกปฏิบัติค้นคว้า

1. Southeast Asia หมายถึง ดินแดน หรือภูมิภาคที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชีย

2. เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในอดีต เรียกว่า เอเชียกลาง หรือ เอเชียใน

3. คำว่า ?เอเชียตะวันออกเฉียงใต้? มีการใช้ครั้งแรกเมื่อใด ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2

4. เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นดินแดนที่อยู่ระหว่างประเทศใหญ่ 2 ประเทศคือ จีน กับ อินเดีย

5. เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วย 10 ประเทศคือ พม่า ไทย ลาว เวียดนามกัมพูชา มาเลเซีย
สิงคโปร์ บรูไน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์

6. ประเทศที่มีเส้นศูนย์สูตรลากผ่าน คือ อินโดนีเซีย ลากผ่านเกาะ สุมาตรา ก.บอร์เนียว
ก.สุลาเวซี (ก.เซลีเบส)

7. เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วยดินแดน 2 ส่วน คือ

7.1 แผ่นดินใหญ่ หรือคาบสมุทรอินโดจีน ได้แก่ พม่า ลาว ไทย กัมพูชา เวียดนาม
7.2 เกาะ หรือหมู่เกาะ ได้แก่ สิงคโปร์ บรูไน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์

8. ทิศใต้ ติดต่อกับ มหาสมุทรอินเดีย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ มหาสมุทรอินเดีย (อ่าวเบงกอล) ประเทศอินเดีย บังคลาเทศ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ มหาสมุทรแปซิฟิก
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ประเทศจีน

9. เทือกเขาทางตะวันตกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ เทือกเขาอารกันโยมาอยู่ทางตะวันตกของประเทศ พม่า

10.เทือกเขาตอนกลาง เป็นเขตที่อยู่ระหว่างประเทศ พม่า กับ ไทย
ได้แก่ เทือกเขา แดนลาว เทือกเขาถนนธงชัย เทือกเขาตะนาวศรี

11.เทือกเขาตะวันออก ได้แก่ เทือกเขาอันนัม ในประเทศ ลาว เวียดนาม

12.เพราะเหตุใดเทือกเขาทางตอนกลางและทางตะวันออกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
จึงความสูงไม่มากนัก มีอายุเก่าแก่ ผ่านการสึกกร่อนมานาน

13.พื้นแผ่นดินบริเวณปากแม่น้ำที่เกิดจากการทับถมของตะกอนที่แม่น้ำพัดพามา เรียกว่า ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำ

14.ที่ราบลุ่มแม่น้ำที่สำคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่
1. ที่ราบลุ่มแม่น้ำอิรวดี ปากแม่น้ำสาละวิน ประเทศ พม่า
2. ที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ประเทศ ไทย
3. ที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง ประเทศ กัมพูชา เวียดนาม
4. ที่ราบลุ่มแม่น้ำแดง ประเทศ เวียดนาม

15.ลักษณะภูมิประเทศของเกาะและหมู่เกาะ เป็นอย่างไร
เป็นที่ราบชายฝั่งแคบ ๆ ตอนในเป็นที่สูงและเทือกเขา เป็นเขตที่มีแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด

16.เพราะเหตุใดดินในบริเวณหมู่เกาะต่าง ๆ ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงอุดมสมบูรณ์เป็นดินภูเขาไฟ

17.ลักษณะภูมิอากาศ ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มี 3 เขต
1.อากาศป่าดิบชื้น ได้แก่ประเทศ มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน
2. อากาศมรสุมเขตร้อน ได้แก่ประเทศ ฟิลิปปินส์ ภาคตะวันตกของพม่า
3. อากาศทุ่งหญ้าเมืองร้อน ได้แก่ประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่ของพม่า ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม

18.เดือนที่มีอากาศร้อนที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ มีนาคม-เมษายน (มีค.-พค.)

ช่วงฤดูฝน อยู่ระหว่างเดือน พฤษภาคม-ตุลาคม (เมย.-กย.)
ช่วงฤดูหนาว อยู่ระหว่างเดือน พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ (ตค.-มค.)

19.แนวเทือกเขาเกิดใหม่ ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้น คือ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด

20.อิทธิพลของความชื้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับมาจากอะไร
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้


.........
[b]เฉลยของอีกชุดค่ะ

เฉลยแบบฝึกปฏิบัติค้นคว้า. : ลักษณะทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การคมนาคม

1. ป่าไม้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มี 2 ประเภทคือ

ป่าดงดิบ เช่น ไม้ยาง ไม้มะเกลือ ไม้มะฮอกกานีในประเทศ อินโดนีเซีย มาเลเซีย บรูไน
ป่าเบญพรรณ เช่น ไม้เต็ง ไม้มะค่า ไม้ประดู่ ฯลฯ ในประเทศ พม่า ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม

2. OPEC หมายถึง กลุ่มประเทศผู้ส่งน้ำมันเป็นสินค้าออก

3. OPEC ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือประเทศ อินโดนีเซีย

4. ประเทศผู้ผลิตน้ำมันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่สำคัญมี 4 ประเทศ คือ

พม่า มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน

5. ประเทศที่ผลิตทังสเตนได้มากคือ พม่า ไทย

6. แมงกานีส ผลิตได้มากในประเทศ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย

7. ดีบุก ผลิตได้มากในประเทศ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย

8. แหล่งน้ำที่สำคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือ แม่น้ำสายต่าง ๆ ที่สำคัญคือ
1. แม่น้ำอิรวดี, แม่น้ำสาละวิน ในประเทศ พม่า ไหลลงสู่ทะเลที่ อ่าวเมาะตะมะ
2 . แม่น้ำเจ้าพระยา ในประเทศ ไทย ไหลลงสู่ทะเลที่ อ่าวไทย
3. แม่น้ำโขง ในประเทศ ลาว กัมพูชา เวียดนาม ไหลลงสู่ทะเลที่ ทะเลจีนใต้
4. แม่น้ำแดง ในประเทศ เวียดนาม ไหลลงสู่ทะเลที่ อ่าวตังเกี๊ย

9. สัตว์ป่าชนิดใดที่มีอยู่ในแห่งเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และปัจจุบันได้สูญพันธุ์ไปแล้ว คือ
เนื้อสมัน ในประเทศ ไทย

10. แหล่งปลูกข้าวชั้นนำของโลกอยู่ในบริเวณ
1.ที่ราบลุ่มอิรวดี/ปากแม่น้ำสาละวิน ในประเทศ พม่า
2. ที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ในประเทศ ไทย
3. ที่ราบลุ่มแม่น้ำแดง ในประเทศ เวียดนาม ฯลฯ

11. แหล่งปลูกข้าวของประเทศกัมพูชา อยู่บริเวณ รอบๆ ทะเลสาบเขมร

12. แหล่งปลูกยางพารา ปาล์มน้ำมัน อยู่ในประเทศ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย

13. แหล่งปลูกมะพร้าว คือประเทศ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย

14. แหล่งปลูกเครื่องเทศ คือประเทศ อินโดนีเซีย ตั้งแต่เกาะ สุลาเวซี-นิวกีนีมีชื่อเรียกว่า
หมู่เกาะโมลุกกะ แปลว่า หมู่เกาะเครื่องเทศ

15. รัตนชาติ ประเทศที่ผลิตได้มากคือ พม่า

16. พลอยไพลิน ประเทศที่ผลิตได้มากคือ กัมพูชา

17. ประเทศที่มีอุตสาหกรรมเจริญก้าวหน้ามากคือ ประเทศ สิงคโปร์

18. ประเทศที่เป็นศูนย์กลางทั้งทางน้ำและทางอากาศ คือ สิงคโปร์

19. ?คอสเวย์?(Causeway) คือ สะพานที่เชื่อมระหว่างมาเลเซีย-สิงคโปร์ข้ามช่องแคบยะโฮร์

20. ทางหลวงสายเอเชียที่ไปทวีปแอฟริกาคือ เอ-2

21. ทางหลวงสายเอเชียที่ไปทวีปยุโรปคือ เอ-1

22. ประเทศที่ไม่มีทางรถไฟในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือ ลาว

23. ประเทศที่ไม่มีทางท่าเรือขนส่งทางทะเลคือ ลาว

24. ท่าเรือที่มีการขนถ่ายสินค้ามากแห่งหนึ่งของโลกคือ สิงคโปร์

ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม

25. เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นดินแดนที่มีมนุษย์อาศัยมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์
หลักฐานที่ยืนยันคือ โครงกระดูกมนุษย์ชวา ประเทศ อินโดนีเซีย (ชวา
)
26. วัฒนธรรมดองซอน อยู่ในประเทศ เวียดนาม ได้รับอิทธิพลจาก จีน

27. ชาติแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ตกเป็นเมืองขึ้นของชาติตะวันตกคือ ฟิลิปปินส์
โดยเป็นเมืองขึ้นของประเทศ สเปน

28. เมืองขึ้นของประเทศอังกฤษคือประเทศ พม่า มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน

29. เมืองขึ้นของประเทศฝรั่งเศส คือ ประเทศ ลาว กัมพูชา เวียดนาม

30. เมืองขึ้นของประเทศฮอลแลนด์คือประเทศ อินโดนีเซีย

31. แหล่งอารยธรรมที่เก่าแก่ของมนุษย์ในประเทศไทย คือ บ้านเชียง อยู่ในจังหวัด อุดรธานี


[/
นุชวรรณ
 

Re: สรุปภูมิศาสตร์ แบบเน้นประเด็นสำคัญ

โพสต์โดย นุชวรรณ » อังคาร 14 ก.ย. 2010 11:39 am

ชุดนี้เป็นปรนัย ลองทำเองบ้าง งดโพสต์เฉลย


ข้อทดสอบ : เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
1. ดินแดนที่อยู่ระหว่างประเทศจีนกับอินเดียเรียกว่าอะไร
ก. เอเชียใต้
ข. เอเชียตะวันตกเฉียงใต้
ค. เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ง. คาบสมุทรอินโดจีน

2. ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีทั้งหมดกี่ประเทศ
ก. 8
ข. 10
ค. 11
ง. 12

3. ลักษณะภูมิประเทศที่เป็นเทือกเขาอยู่ทางตะวันออกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือข้อใด
ก. เทือกเขาอันนัม
ข. เทือกเขาอาระกันโยมา
ค. เทือกเขาตะนาวศรี
ง. เทือกเขาสันการาคีรี

4. เส้นศูนย์สูตร ไม่ลากผ่าน เกาะใดของอินโดนีเซีย
ก. สุมาตรา
ข. ชวา
ค. บอร์เนียว
ง. สุลาเวซี

5. หมู่เกาะเครื่องเทศ หรือ หมู่เกาะโมลุกกะหมายถึงประเทศใด
ก. ฟิลิปปินส์
ข. มาเลเซีย
ค. อินโดนีเซีย
ง. บรูไน

6. ประเทศใดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ประกอบดินแดน 2 ส่วน
ก. เวียดนาม
ข. พม่า
ค. มาเลเซีย
ง. อินโดนีเซีย

7. ประเทศใดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นสมาชิกของกลุ่มโอเปค
ก. สิงคโปร์
ข. บรูไน
ค. มาเลเซีย
ง. อินโดนีเซีย

8. ประเทศใดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เคยเป็นเมืองขึ้นของประเทศสเปน
ก. มาเลเซีย
ข. ฟิลิปปินส์
ค. อินโดนีเซีย
ง. เวียดนาม

9. อารยธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เรียกว่า อารยธรรมดองซอน อยู่ในประเทศใด
ก. กัมพูชา
ข. ลาว
ค. เวียดนาม
ง. พม่า

10. สะพานคอสเวย์ เป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างประเทศใด
ก. มาเลเซีย-อินโดนีเซีย
ข. ลาว-ไทย
ค. กัมพูชา-เวียดนาม
ง. สิงคโปร์-มาเลเซีย
แก้ไขล่าสุดโดย นุชวรรณ เมื่อ อังคาร 14 ก.ย. 2010 1:08 pm, แก้ไขแล้ว 1 ครั้ง
นุชวรรณ
 

ต่อไป

ย้อนกลับไปยัง ห้อง 14

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: Bing [Bot] และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน

cron